rss
Az első romániai európai parlamenti választások eredményeként, 2007 decemberében kezdtem meg RMDSZ európai parlamenti képviselői munkámat Brüsszelben. A 2009-es EP választásokon újra mandátumot kaptam a romániai magyar nemzeti közösség célkitűzéseinek európai uniós képviseletére. A Nemzetközi kereskedelmi bizottság (INTA) tagja és a Regionális fejlesztési bizottság (REGI) helyettesítő tagja vagyok. 2009 és 2011 között a Gazdasági, pénzügyi és szociális válsággal foglalkozó bizottságban (CRIS) is dolgoztam. Az EP Nemzeti kisebbségi frakcióközi munkacsoportjának (Minority Intergroup) aktív tagja vagyok. Az Európai Néppárt parlamenti csoportjában fejtem ki politikai tevékenységemet.

Brüsszeli munkámat megelőzően, 2004 és 2007 decembere között Románia kormányának tagja voltam, először, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium kereskedelemi ügyekkel megbízott minisztereként, majd, 2007 második felében, a távközlési tárca vezetőjeként.

2000 és 2004 között Hunyad megyei RMDSZ parlamenti képviselő voltam. A Költségvetési és pénzügyi, valamint az Európai integrációért felelős szakbizottságokban fejtettem ki munkámat, 2004-ben előbbinek titkári tisztét is betöltöttem. Korábban, 1996-ban a Hunyad Megyei Tanácsban szereztem mandátumot az RMDSZ színeiben, majd 1999 és 2000 között Hunyad megye alprefektusi tisztségét töltöttem be.

1991 óta vagyok az RMDSZ tagja, 2001-től vezetem elnökként a Hunyad megyei szervezetet. 2000-ben lettem a Szövetségi Képviselők Tanácsának tagja, 2003 óta pedig az SZKT Szórvány Frakciójának elnöki tisztségét töltöm be.

Elektronika és távközlési mérnökként szereztem oklevelet a temesvári "Traian Vuia" Műszaki Egyetemen, majd a petrozsényi Tudományegyetem Közgazdasági Karának pénzügy és biztosítás szakán szereztem újabb diplomát. Nemzetközi kapcsolatok, védelem és biztonság, gazdaság, vállalkozásfejlesztés, menedzsment, valamint marketing területén szereztem posztgraduális képesítést romániai, magyarországi és franciaországi képzéseken.

Az anyanyelvem magyar, románul is anyanyelvi szinten beszélek. Angolul felsőfokon, franciául középszinten, németül alapszinten beszélek. 1964. március 14-én születtem Vajdahunyadon. Jelenleg is szülővárosomban élek családommal.

Európai parlamenti képviselőként tevékenységem első sorban a gazdaság és a kisebbségvédelem területén zajlik. Hiszem, hogy az erdélyi régióknak, a Székelyföldnek és országunk minden régiójának a fejlődés érdekében meg kell erősödnie. A cél a szülőföldön való gyarapodás, legfontosabb eszközünk pedig a közös akarat és az együttműködés.

A romániai magyar nemzeti közösség az Európai Unió egyik legjelentősebb kisebbségi közössége. Kárpát-medencei és európai kapcsolataink kiterjesztéséért és megerősítéséért dolgozom, célom a nemzeti kisebbségek és nyelvi közösségek európai szolidaritásának megerősítése.

Az RMDSZ EP képviselőjeként arra törekszem, hogy ugyanazt az üzenetet képviseljem Brüsszelben, mint kollégáim Erdélyben és Bukarestben, mert csak az egységes fellépés és a következetes munka vezet eredményre. Mindig annak a közösségnek az érdekeit tartom szem előtt, amely felhatalmazott az európai képviseletére: a romániai magyarság fejlődéséért dolgozom.

ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYI ADATOK
Vajdahunyadon született 1964. március 14-én, nős, egy gyermek apja.
Végzettsége: közgazdász, valamint elektronika és távközlési mérnök.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
2007 decemberétől európai parlamenti képviselő, 2009-ben újraválasztva, a Nemzetközi kereskedelmi bizottság (INTA) tagja, a Regionális fejlesztési bizottság (REGI) helyettesítő tagja, 2009 és 2011 között a Gazdasági, pénzügyi és szociális válsággal foglalkozó különbizottság (CRIS) helyettesítő tagja,
2007 folyamán Románia kormányának távközlési és informatikai minisztere, előtte külkereskedelmi államtitkár a KKV, kereskedelem, turizmus és szabad foglalkozások minisztériumában,
2005-2007 - az Eximbank Románia, Finanszírozás, garanciák és biztosításokért felelős tárcaközi bizottságának alelnöke,
2004-2007 - Románia kormányának kereskedelmi megbízott minisztere, a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium keretében,
2000-2004 - Hunyad megyei parlamenti képviselő, a Költségvetési, pénz- és bankügyi bizottság tagja, 2004-ben a bizottság titkára, 2003 és 2004 között az Európai integrációs bizottság tagja,
1999-2000 - Hunyad megye alprefektusa,
1996-1999 - Hunyad megyei tanácsos, a Költségvetési és pénzügyi bizottság, valamint a Tervezési és városfejlesztési bizottság tagja,
1992-1999 - a FPP Banat-Crisana Magántulajdon Alap megbízottja, a vajdahunyadi Prestarea Szövetkezet tagja, a vajdahunyadi Remontin Kft. fejlesztési igazgatója,
1988-1992 - a bukaresti IAMSAT vajdahunyadi kirendeltségének mérnöke, 1990-től az egység felelős metrológusa.
EGYETEMI TANULMÁNYOK
2001-ben a petrozsényi Tudományegyetem Közgazdasági Karának pénzügy és biztosítás szakán szerez oklevelet,
1988-ban a temesvári "Traian Vuia" Műszaki Egyetem, Elektrotechnikai Karának elektronika és távközlés szakán szerez mérnöki oklevelet.
SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2003 - Nemzetvédelmi Kollégium, Bukarest
1998 - Európai Régiók Közgyűlése, Erfurt, Németország, nyári Egyetem
1998 - Szombathelyi Vállalkozói Központ, térségi marketing képzés
1997 - Conservatoire des Arts et Métiers, Belfort, Franciaország, vállalkozásfejlesztési képzés
1997 - dévai Universitatea Ecologica, a Nemzetközi gazdaság menedzsmentje és marketingje, posztgraduális képzés
1995 - International Republican Institute, USA, Temesvár - Campaign Training Program for Political Party Youth Organization Leaders
POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
1991 óta tagja a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. 1994 óta különböző tisztségeket tölt be a vajdahunyadi városi szervezetben, 1996-tól pedig a Hunyad megyei szervezetben. 2001 óta az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke. 2000 óta a Szövetségi Képviselők Tanácsának tagja, 2003-ban a testület Szórvány Frakciója elnökévé választották. 2007 óta több mandátumon át volt a Szövetségi Állandó Tanács tagja.
PUBLIKÁCIÓK
Magyar, román és angol nyelven közgazdasági dolgozatokat és elemzéseket írt a makrogazdaság, pénz- és adóügyek területén, amelyeket különböző szakfolyóiratokban közöltek (Piata Financiara, Közgazdász Fórum, The Entrepreneur, stb.) A világ több mint harminc országában nemzetközi konferenciákon és szemináriumokon számos értekezést és előadást tartott.
NYELVISMERET
Anyanyelve a magyar. Románul anyanyelvi szinten, angolul felsőfokon, franciául középszinten, németül alapszinten beszél.
Scroll