Cimke:

Ünnep
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A magyarorszågi önkormånyzatok tåmogatjåk az RMDSZ jelöltjeit
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
VonzĂłvĂĄ tesszĂŒk a vidĂ©ket fiataljaink szĂĄmĂĄra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A szĂłrvĂĄnynak fontos szerepe van december 11-Ă©n
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A fiatalok is alakítsåk a közéletet
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Falurevitalizåciós tervet kezdeményeznek Lozsådon
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU kereskedelmi politikåja nem utalható vissza nemzeti hatåskörbe
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU kereskedelmi politikåjåt nem népszavazåssal kell eldönteni
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megyei kampånyindító az összefogås jegyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A minĂ”sĂ©gi szakoktatĂĄs meghatĂĄrozza a szĂŒlĂ”földön valĂł gyarapodĂĄst
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Leadta parlamenti jelöltjeinek liståjåt az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A szociĂĄlis ellĂĄtĂĄs terĂ©n eurĂłpai jĂł gyakorlatok ĂĄtvĂ©telĂ©re van szĂŒksĂ©g
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EurĂłpai modellĂ© vĂĄlhat az ÖröksĂ©gĂŒnk Õrei mozgalom
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Egymåst erÔsíti a helyi és európai identitås
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Teljes liståval indul az RMDSZ Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Prioritåsunk a közösség biztonsåga
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Rendezésre vår az EU demokråcia- és kommunikåciós deficitje
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
LeadtĂĄk a Hunyad megyei tĂĄmogatĂł alĂĄĂ­rĂĄsokat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
EU-reform: elsÔdleges az európai polgårok véleménye
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Történelmi hiba az EU hallgatåsa kisebbségi kérdésben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Iskolai tåboroztatåst szabålyozó törvénytervezetet dolgozott ki Széll LÔrincz
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megyében is teljes liståval indul az RMDSZ a vålasztåson
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
December 11-e Ășj esĂ©lyt jelent a Hunyad megyei magyarsĂĄg szĂĄmĂĄra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: OttawĂĄban mintha mĂ©g a 26 tagĂĄllamĂș EU tĂ©rkĂ©pet hasznĂĄlnĂĄk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Lezårult Hunyad megyében a jelentkezési idÔszak
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ElÔkészítÔsök kapnak tanszercsomagot Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A megmaradĂĄs ĂŒzenete a szĂłrvĂĄnyban cselekvĂ©sre kĂ©sztet
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU segĂ­tsĂ©gĂ©vel egĂ©szsĂ©gesebb tĂĄrsadalmat Ă©pĂ­thetĂŒnk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Olyan EurĂłpĂĄt szeretnĂ©nk, ahol erdĂ©lyi magyarkĂ©nt, mi is otthon Ă©rezhetjĂŒk magunkat
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Döntöttek a jelöltållítåsról Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A CETA hatĂĄrkĂ” az EU kereskedelmi politikĂĄjĂĄban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EurĂłpai UniĂł vĂĄlsĂĄgokban alakul
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Európa-nap a vajdahunyadi régészeti tåborban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Egyenes beszĂ©dre van szĂŒksĂ©g
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EP-kezdeményezés az åtlåthatóbb gazdasågi környezetért
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A vålsågövezetekbÔl szårmazó åsvånyok európai szabålyozåsa a migråcióra is hatåssal lesz
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyula tåmogatja a kelet-európai fuvarozócégek diszkriminåcióellenes tiltakozó akciójåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
FelĂ­velĂ” tendencia
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Reménységgel szavaztam közösségem biztonsågåért
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Gyermek- Ă©s ifjĂșsĂĄgközpontĂș szociĂĄlis közpolitikĂĄra van szĂŒksĂ©g
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
JĂșnius 5-Ă©n bizonyĂ­tani akarunk
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Élni kell a szavazati joggal
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JĂșnius 5-Ă©n a közössĂ©g szolidaritĂĄsĂĄt is mĂ©rjĂŒk
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A kötelezĂ” kvĂłtĂĄk bevezetĂ©se nem lehet megoldĂĄs a menekĂŒltkĂ©rdĂ©sre
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Ünnepelt a Hunyad megyei magyarság
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
FÔszerepben a testvérkapcsolatok
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Átadtåk a Barcsay Ákos-díjakat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ünnepre kĂ©szĂŒl Hunyad megye
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megyében is iktattåk a jelöltliståkat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Jobb egyĂŒttmĂ»ködĂ©s vezetheti ki az EU-t a vĂĄlsĂĄgbĂłl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
KKV-ék a középpontban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A fiatalok ne vĂĄljanak a populizmus ĂĄldozatĂĄvĂĄ
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Tåjékozottsåg kell a sikeres pålyåzåshoz
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Håromszor a tulipånra a lupényi csoda megismétlésére
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
MegerÔsített képviselettel helytållni a våltozåsok elÔtt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ElsĂ”sorban RomĂĄniĂĄtĂłl fĂŒgg, mit kezd legszegĂ©nyebb rĂ©giĂłival
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Ünnepre hangolódva
AKTUÁLIS /
A szórvånnyal teljesedik ki az RMDSZ önkormånyzati képviselete
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei: gyĂ”ztest hirdettek KolozsvĂĄron
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Legyen egyetértés, szabadsåg és béke!
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
SzĂłrvĂĄnyban ma is Ă©rvĂ©nyes ĂŒzenet: legyen egyetĂ©rtĂ©s, bĂ©ke, szabadsĂĄg!
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megyében az önkormånyzati jelenlét megÔrzése a vålasztåsok tétje
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A migrånsvålsåg az európai kohéziós alapot is veszélyezteti
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
HÔseink tisztelete felemel és kötelez
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A magyar szabadsågharc hÔseire emlékeznek Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Nemzeti ĂŒnnepĂŒnk KalotaszentkirĂĄly-ZentelkĂ©n
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei Kalotaszegen
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az európai ipart védeni kell a tisztességtelen versenytÔl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A magyarellenes törvĂ©nytervezetrĂ”l BrĂŒsszelben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A be nem tartott szabĂĄlyok Ă©s döntĂ©sek okoztĂĄk az EU menekĂŒltĂŒgyi politikĂĄjĂĄnak kudarcĂĄt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A TTIP esĂ©ly az eurĂłpai KKV-knak, hogy megerĂ”sĂ­tsĂ©k jelenlĂ©tĂŒket az amerikai piacon
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
MenekĂŒltkĂ©rdĂ©sben több hatĂĄrozottsĂĄgot vĂĄrunk az EU holland elnöksĂ©gĂ©tĂ”l
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Bethlen GĂĄbor Ășt Hunyad Ă©s FehĂ©r megyĂ©ben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ajåndékkisorsolåssal ösztönzött RMDSZ-vårosi konzultåció
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Sorozatos vålsågok - Winkler Gyula évértékelÔje
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A Cioloș kormĂĄnynak ellen kell ĂĄllnia a vĂĄlasztĂĄsi Ă©v kĂ­sĂ©rtĂ©seinek
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
BOLDOG ÜNNEPEKET!
AKTUÁLIS /
ÚttörĂ” az EP a globĂĄlis kereskedelmi tĂĄrgyalĂĄsok demokratizĂĄlĂĄsĂĄban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A többség és kisebbség közötti bizalom megromlåsåhoz vezetnek a romåniai fejlemények
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A WTO jövĂ”je a többoldalĂș kereskedelmi rendszer parlamenti dimenziĂłjĂĄnak megerĂ”sĂ­tĂ©sĂ©tĂ”l fĂŒgg
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Merre tart Európa a pårizsi merényletek utån?
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler: Uniós ellenszélben is folytatni kell a kisebbségi politizålåst
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A KMKF szĂłrvĂĄny-diaszpĂłra bizottsĂĄgĂĄnak ĂŒlĂ©sĂ©n vett rĂ©szt Winkler Gyula EP-kĂ©pviselĂ”
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: MĂ©lyrehatĂł reform szĂŒksĂ©ges a WTO-ban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A mozgåsszabadsåg hiånyåban az Európai Unió megszûnik létezni
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
II. VisegrĂĄdi IfjĂșsĂĄgi Konferencia: az ifjĂșsĂĄgi munkanĂ©lkĂŒlisĂ©get csak munkahelyteremtĂ©ssel lehet megszĂ»ntetni
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A Magyar SzĂłrvĂĄny Napja - az RMDSZ Ășj irĂĄnyelvekkel bĂ”vĂ­tette szĂłrvĂĄny cselekvĂ©si tervĂ©t
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Gondok Ă©s megoldĂĄsok a szĂłrvĂĄnyban – kerekasztal-beszĂ©lgetĂ©s Nagyenyeden
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Nemzetpolitika a szĂłrvĂĄnyban – Ășjraalakult a SzĂłrvĂĄny FrakciĂł az RMDSZ SzövetsĂ©gi KĂ©pviselĂ”k TanĂĄcsĂĄban
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az igazi vĂĄltozĂĄs Ă©rdekĂ©ben az ifjĂșsĂĄgnak vĂĄllalni kell a politikai cselekvĂ©st
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az európai polgåri kezdeményezés csalódåst jelent az európai polgårok szåmåra
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyulåt vålasztottåk az SME Europe elsÔ alelnökének
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A rĂ©giĂłk közötti egyĂŒttmĂ»ködĂ©s növelheti az eurĂłpai alapok felhasznĂĄlĂĄsi arĂĄnyĂĄt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A közbeszerzĂ©si rendszer hiĂĄnyossĂĄgai, a tĂșlzott bĂŒrokrĂĄcia Ă©s korrupciĂł okozzĂĄk az uniĂłs alapok felhasznĂĄlĂĄsĂĄnak kudarcĂĄt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: EurĂłpĂĄt tovĂĄbb Ă©pĂ­teni - közös felelĂ”ssĂ©gĂŒnk
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Pårbeszéd a kolozsvåri és temesvåri Egyetemek hallgatóival
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Új uniĂłs javaslat a beruhĂĄzĂĄs-vitarendezĂ©si mechanizmusrĂłl szĂłlĂł TTIP-fejezethez
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Csodatevés helyett folyamatos munka a hazai magyar szórvånyközösségekben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JövĂ” a szĂłrvĂĄnyban: az intĂ©zmĂ©ny-hĂĄlĂłzat tĂĄmogatĂĄsĂĄval Ă©s bĂ”vĂ­tĂ©sĂ©vel –MegnyitottĂĄk PetrozsĂ©nyben a Zsil-völgyi Magyar KulturĂĄlis Napokat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Sok sikert kĂ­vĂĄnok az Ășj tanĂ©vben!
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Több mint ötszĂĄz diĂĄk kezdi az Ășj tanĂ©vet a dĂ©vai TĂ©glĂĄs GĂĄbor LĂ­ceumban
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: SajĂĄt munkĂĄnkkal kell alapot teremtsĂŒnk a vĂĄlasztĂĄsi szerencsĂ©nek
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A RomĂĄn TelevĂ­ziĂł terĂŒleti hĂĄlĂłzata nĂ©lkĂŒlözhetetlen a minĂ”sĂ©gi közszolgĂĄlatisĂĄg biztosĂ­tĂĄsĂĄhoz
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Romånia és Bulgåria a valós európai szolidaritåst értékelné a schengeni térséghez való csatlakozåsi folyamatban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
BrĂŒsszelben ĂŒlĂ©sezett az EurĂłpai NĂ©ppĂĄrt politikai közgyĂ»lĂ©se
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Több eurĂłpai pĂ©nzt kell biztosĂ­tani a menekĂŒlt-vĂĄlsĂĄg kezelĂ©sĂ©re
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
„Kiengedte a szellemet a palackbĂłl a miniszterelnök”
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A közös cĂ©lkitĂ»zĂ©seket csak egyĂŒttes erĂ”feszĂ­tĂ©ssel lehet elĂ©rni
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A TTIP felgyorsíthatja a közép- és kelet-európai orszågok integråciós folyamatåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A politikai pĂĄrtok belsĂ” reformja nĂ©lkĂŒl nem lesz eredmĂ©nyes a listĂĄs szavazĂĄsra valĂł visszatĂ©rĂ©s
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler: Romånia akår nyerhetne is a görögorszågi vålsågon
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A kĂ­nai gazdasĂĄg szabadpiaci jellegĂ©nek elismerĂ©se nem kapcsolĂłdik a kĂ©toldalĂș beruhĂĄzĂĄsi egyezmĂ©nyhez
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az innovatĂ­v vĂĄllalatok lesznek az Ășj gazdasĂĄgi környezet nyertesei
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Energiaunió: esélyek és következmények
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az eurĂłpai iparnak alkalmazkodnia kell a globĂĄlis kereskedelem realitĂĄsaihoz
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ÚjratĂĄrgyaljĂĄk a kettĂ”s felhasznĂĄlĂĄsĂș termĂ©kek kereskedelmĂ©re vonatkozĂł eurĂłpai politikĂĄt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Bukaresti politikai krĂ­zisrĂ”l brĂŒsszeli szemmel
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KĂ©szĂŒlhetĂŒnk az EU 2.0-ra?
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Az uniós adózås a verseny és a harmonizåció között
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
IntegrĂĄlt megközelĂ­tĂ©sre van szĂŒksĂ©g a vĂĄlsĂĄgövezetekbĂ”l szĂĄrmazĂł ĂĄsvĂĄnyok ĂŒgyĂ©ben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
SapientiĂĄs diĂĄkok az EurĂłpai Parlamentben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
25 év a 25 évesekért
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Egy milliĂĄrd eurĂł az ifjĂșsĂĄgi foglalkoztatottsĂĄg növelĂ©sĂ©re
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Ünnepelni kĂ©szĂŒl a Hunyad megyei magyarsĂĄg
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az eurĂłpai kisebbsĂ©geknek szĂŒksĂ©gĂŒk van a DiszkriminĂĄciĂłellenes direktĂ­vĂĄra
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Fiataloké az Európai Unió
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
NĂ©zzĂŒnk a szavak mögĂ© - kongresszusi felszĂłlalĂĄs
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A romĂĄniai gazdasĂĄgi, monetĂĄris- Ă©s adĂłpolitikai folyamatokrĂłl fogadott el ĂĄllĂĄsfoglalĂĄst az RMDSZ kongresszusa
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az egyesĂŒlt EurĂłpĂĄban lehetetlen a hĂĄborĂș Ă©s az emberiessĂ©g elleni bĂ»ncselekmĂ©ny
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Jól alakulnak az EU-Vietnam közötti kereskedelmi tårgyalåsok
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Ünnepre hangoló
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
KitartĂłan tevĂ©kenykednek az ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Gyarmathy-mellszoborral a kalotaszentkirålyi ösztöndíjåtadåson
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Meg kell vĂ©deni a szabadsĂĄgot - Az Ășj kezdet mĂĄrciusa
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ünnepi ĂŒlĂ©st tartott az MKT
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Mårcius 15-e Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Nemzeti ĂŒnnep KalotaszentkirĂĄly-ZentelkĂ©n
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Strasbourg mintåjåra legyen Arad a magyar-romån megbékélés fÔvårosa
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Korrekcióra szorul az Európai Polgåri Kezdeményezés
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
TisztĂșjĂ­tĂĄs a Vajdahunyadi RMDSZ-nĂ©l
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Több uniĂłs pĂ©nz az ifjĂșsĂĄgi foglalkoztatottsĂĄg növelĂ©sĂ©re
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Kelemen Hunort tĂĄmogatja az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: beköszöntött a kiszåmíthatatlansåg korszaka
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
BĂŒszkĂ©n negyed Ă©vszĂĄzad megvalĂłsĂ­tĂĄsaira
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
25 Ă©ves az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Köszönetnyilvånítås
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Az uniĂłs öntanĂșsĂ­tĂł rendszer nem korlĂĄtozhatja az eurĂłpai kkv-k versenykĂ©pessĂ©gĂ©t
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Összehangolt uniĂłs fellĂ©pĂ©s a fejlĂ”dĂ” orszĂĄgokban tapasztalhatĂł szegĂ©nysĂ©g ellen
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az erÔs Európåban bízhatnak fiataljaink
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ünnepi jókívánság
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
MĂ©rlegelĂŒnk: mire volt elĂ©g 25 Ă©v szabadsĂĄg?
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Új kezdet – tartalommal kell megtölteni
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Újraalakult az EurĂłpai Parlament KisebbsĂ©gi Munkacsoportja
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
IsmĂ©t az EurĂłpai BizottsĂĄghoz fordultak az RMDSZ EP-kĂ©pviselĂ”i a MikĂł-ĂŒgyben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Költségvetési gondok az EU-ban
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Átszervezést hirdet az RMDSZ
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KözĂ©piskolĂĄs diĂĄkok a közössĂ©gi munkĂĄban – MAKOSZ kongresszus DĂ©vĂĄn
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU szabålyoznå a fegyveres konfliktusok åltal érintett övezetekbÔl szårmazó åsvånyok behozatalåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU környezetvĂ©delmi cĂ©lkitĂ»zĂ©sei az acĂ©lipar tönkretĂ©tele nĂ©lkĂŒl is megvalĂłsĂ­thatĂłak
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Közösségpolitika a szórvåny tåmogatåsa
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Az összetartozĂĄs a legfontosabb kincsĂŒnk
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A szĂłrvĂĄnyban is prioritĂĄs a szakoktatĂĄs
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Szeben megye az idei Magyar SzĂłrvĂĄny NapjĂĄnak hĂĄzigazdĂĄja
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A Magyar SzĂłrvĂĄny NapjĂĄra kĂ©szĂŒlĂŒnk
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
ErĂ”s közössĂ©gĂŒnk jövĂ”jĂ©re szavazott Winkler Gyula (AudiĂł)
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az EP-rÔl meséltek Winkler Gyula és gyakornokai
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Harmadik Ă©vadjĂĄt nyitotta meg az ÕröksĂ©gĂŒnk Ă”rei program
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KözössĂ©gi program lett az ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei - Fogadj örökbe egy mĂ»emlĂ©ket!
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Érdemi pĂĄrbeszĂ©dre van szĂŒksĂ©g RomĂĄnia uniĂłs szerepĂ©t illetĂ”en
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
„Meg kell erĂ”sĂ­teni a bĂĄnsĂĄgi magyar jövĂ”be vetett remĂ©nysĂ©gĂŒnket”
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A szórvånyközösségek fontosak az RMDSZ szåmåra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JavĂ­thatjuk uniĂłs teljesĂ­tmĂ©nyĂŒnket
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az Ășj EB a tagĂĄllamok igazi partnere kell hogy legyen
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Kelemen Hunor a besztercei magyarok jelöltje is
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
EgysĂ©gesĂŒlĂ” BĂĄnsĂĄg, a megvalĂłsĂ­thatĂł jövĂ”kĂ©p
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Nyugat-Balkån uniós felzårkózåsa néppårti prioritås
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Korodi Attila Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A közössĂ©gi Ă©letnek szĂŒksĂ©ge van a fiatalokra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A közös kereskedelmi politika lehet az Ășj EurĂłpa egyik pillĂ©re
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Zsil-völgyi magyar kulturålis napok
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler: ilyen még nem volt, amióta képviselÔ vagyok
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Az aradi vĂ©rtanĂșkra emlĂ©keznek Hunyad megyĂ©ben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Össze kell fognunk Ă©s tĂĄmogatnunk kell a mi ĂĄllamelnökjelöltĂŒnket
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Kelemen Hunort tåmogatjåk a lupényi magyarok
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
“Annyira olcsĂł, meg sem Ă©ri megvenni” - RMÜE KONFERENCIA
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler Gyula a MIÉRT-tel folytatja gyakornoki programját
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az Ășj EurĂłpai BizottsĂĄg ne csak felĂŒgyeleti, hanem ĂștmutatĂłi szerepet is töltsön be
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
FélÔ, hogy az EU-Ukrajna tårsulåsi szerzÔdést nem alkalmazzåk hatékonyan
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az Ășj EurĂłpai BizottsĂĄg rugalmasabb, kĂ©pes lesz megfelelni a kihĂ­vĂĄsoknak
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler: csak helyeselni tudom az EurĂłpai BizottsĂĄg Ășj szerkezetĂ©t
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler Gyula a Marosvåsårhelyi Rådió meghívottjaként
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A közvéleménynek vilågszerte egyre nagyobb hatåsa van a kereskedelmi tårgyalåsok menetére
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Államalapító kirålyunkra emlékeztek Vajdahunyadon
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A szórvånyközösségek Kelemen Hunort, az RMDSZ ållamelnökjelöltjét tåmogatjåk
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÉlmĂ©nytĂĄborral zĂĄrult a IV. Bölcs DiĂĄkok vetĂ©lkedĂ”
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A soknyelvûség minden helyzetben elÔnyt jelent
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Egy zaråndoklat története negyed évszåzad tåvlatåból
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A munkaerÔpiac valós elvåråsaihoz kell igazítani a tagållamok oktatåsi rendszereit
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Közös felelÔsség az emlékezés
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruhåzåsi Partnerségnek az európai polgårokat kell szolgålnia
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
HosszĂș prioritĂĄsi lista
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A MIÉRT-tel közösen folytatja gyakornoki programjĂĄt Winkler Gyula
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
InnovĂĄciĂł Ă©s kutatĂĄs – szĂŒksĂ©g van a mĂ»szaki kĂ©pzĂ©sre
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
ÚjraĂ©rtĂ©kelĂ”dik az innovĂĄciĂł, a kutatĂĄs szerepe – a mĂ»szaki kĂ©pzĂ©s elĂ”tĂ©rbe kerĂŒl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Baråti beszélgetés Winkler Gyulåval MarosfÔn
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler Gyula az INTA alelnöke
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
KĂ©sedelmek az ifjĂșsĂĄgi foglalkoztatĂĄs serkentĂ©se terĂ©n
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
"One Vote 2014" kampåny a mélyszegénység felszåmolåsåért
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A fiatalok képzése a legjobb befektetés
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Egy olyan EurĂłpĂĄt kell lĂ©trehoznunk, amelyben a kisebbsĂ©gek is megtalĂĄljĂĄk a sajĂĄt helyĂŒket
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A fiatal generåcióra kell összpontosítani a következÔ években
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EgysĂ©g a sokfĂ©lesĂ©gben – közössĂ©gĂŒnk megmaradĂĄsĂĄnak garanciĂĄja
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
El kell szigetelni a szélsÔséges politikusokat az EP-ben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az RMDSZ Ă©s az MKP szoros egyĂŒttmĂ»ködĂ©st tervez az EurĂłpai Parlamentben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
JĂł eredmĂ©ny a kemĂ©ny politikai kĂŒzdelmek elĂ”estĂ©jĂ©n
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A belpolitikai csörte elterelte az európai témåkról a figyelmet a kampånyban
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
KĂŒlönleges gyermeknap a dĂ©vai Szent Ferenc AlapĂ­tvĂĄnynĂĄl
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az európai parlamenti mandåtum felelÔsségteljes megbízatås
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
MegtisztelÔ a magyarsåg bizalma, de felelÔsséget is jelent
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az erĂ”s brĂŒsszeli kĂ©pviseletre szavazott Winkler Gyula
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JövĂ”kĂ©pĂŒnk a rĂ©giĂłk Ă©s közössĂ©gek EurĂłpĂĄja
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Édesanyáknak
AKTUÁLIS /
KözössĂ©gĂ©pĂ­tĂ”kre mindig szĂŒksĂ©g lesz – ĂĄtadtĂĄk a Barcsay Ákos-dĂ­jakat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Vitaindító ötletdoboz
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
ElkĂ©szĂŒlt a Barcsay Ákos-dĂ­j
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
HĂșsvĂ©tra
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Strasbourgi Kiåltvåny a kisebbségi jogvédelemért
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyula tåmogatja az Erasmus program költségvetésének növelését
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU kisebbsĂ©gek irĂĄnti közönye Ă©ppĂșgy lebontĂłdik, mint a berlini fal
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Több tåmogatås jut a Kårpåt-medencei agråriumnak
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU intézményeiben kell megvédeni a székely gazdåk érdekeit
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Tåmogatom a fiatalok munkahelyteremtését célzó intézkedéseket
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
TisztĂșjĂ­tĂĄs Hunyad megyĂ©ben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A talpon maradås esélyei az Európai Unióban
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Az EU versenypolitikåja gazdasågösztönzÔ eszközöket is biztosít
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei BrĂŒsszelben – megismerni Ă©s megszeretni Ă©pĂ­tett öröksĂ©gĂŒnket
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A megmaradĂĄsban valĂł hit szimbĂłluma a faĂŒltetĂ©s
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hozzuk haza Erdélybe Európåt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
2014 Ășj kezdet az EurĂłpai UniĂłban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Hatår menti gazdasågfejlesztés
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Közelebb vagyunk BrĂŒsszelhez, mint gondolnĂĄnk
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Aktualizåltåk az Erdély 2020 fejlesztési tervet
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az Ășj Közös AgrĂĄrpolitika a szĂ©kelyföldi gazdĂĄknak is kedvez
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A szórvånyközösségek készen ållnak a måjus 25-ei megmérettetésre
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
KözössĂ©gi faĂŒltetĂ©s Hunyad megyĂ©ben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ösztönözni kell a vĂĄllalkozĂłi szellemet a fiatalok körĂ©ben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
KövetkezetessĂ©gre van szĂŒksĂ©g az eurĂłpai kĂ©pviseletben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Sikeres alåíråsgyûjtés Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Közösen kell fenntartanunk az európai kisebbségi szolidaritåst
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Megemlékezések a Zsil völgyében
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Európa jövÔje a mi jövÔnk is!
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Európa jövÔje a mi jövÔnk is!
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Az RMDSZ összegyĂ»jtötte az EP vĂĄlasztĂĄsokon valĂł indulĂĄshoz szĂŒksĂ©ges kĂ©tszĂĄzezer alĂĄĂ­rĂĄst
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Folytatni kell a Kisebbségi Intergroup munkåjåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Strasbourgban megkoszorĂșztĂĄk a PetĂ”fi emlĂ©koszlopot
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Magyar nyelven is tåjékoztasson Romåniåban az Európai Bizottsåg
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EPP tĂĄmogatja az ukrajnai demokrĂĄciĂĄt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Fontos lépés Szerbia uniós csatlakozåsi folyamatåban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Mårcius 15-e Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler: az EPP tåmogatja a kisebbségek kérdésének európai szintre emelését
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Legyen prioritĂĄs EurĂłpĂĄban a szĂ©lessĂĄvĂș internethĂĄlĂłzat fejlesztĂ©se
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÉrdekeinkĂ©rt a magyar kĂ©pviselĂ”k kĂŒzdenek, Ă©rtĂ©keinket Ă”k viszik el EurĂłpĂĄba
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Nekem a haza Vajdahunyadot jelenti
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler Gyula bemutatta tevékenységi beszåmolójåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A fejlĂ”dĂ©shez szĂŒksĂ©g van eurĂłpai tĂĄmpontokra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
„AranyesĂ”” a KĂŒkĂŒllĂ” menti boroknak
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
EP-kĂ©pviselĂ”jelöltek a MIÉRT kĂŒldöttgyĂ»lĂ©sĂ©n
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Több fronton kell kĂŒzdeni a bĂŒrokrĂĄcia ellen
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Több uniós pénzbÔl gazdålkodunk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
VĂ©delemre van szĂŒksĂ©gĂŒk a Bosznia-HercegovinĂĄban Ă©lĂ” kisebbsĂ©geknek
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Megalakult a Lupényi NÔk Szervezete
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
BrĂŒsszelben is Ă©pĂ­tkezik az RMDSZ NĂ”szervezete
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EP-képviselÔk Kézdivåsårhelyen
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
EgysĂ©ges eurĂłpai kampĂĄnyra kĂ©szĂŒl az EurĂłpai NĂ©ppĂĄrt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Kelemen Hunor: hiteles jelöltjeink vannak
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
SzĂ©kelyfölddel közösen tudjuk megĂ”rizni kĂ©pviseletĂŒnk sĂșlyĂĄt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Udvarhelyszéki tåmogatås
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Håromszéki tåmogatås a jelölteknek
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
VĂĄllalkozĂłk talĂĄlkoztak KĂ©zdivĂĄsĂĄrhelyen
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Koherens döntésekkel kell fenntartani a gazdasågi növekedést
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
SzĂłljanak EurĂłpĂĄrĂłl az eurĂłpai parlamenti vĂĄlasztĂĄsok
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Példaértékû a lupényi magyar közösség helytållåsa
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az Ășj Közös AgrĂĄrpolitika a kisgazdĂĄkat rĂ©szesĂ­ti elĂ”nyben
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
KisebbsĂ©gi norma nĂ©lkĂŒl a kettĂ”s mĂ©rce Ă©rvĂ©nyesĂŒl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyula ellenzi a népszavazås és az EP-vålasztås összekapcsolåsåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Legyen 2014 az európai értékek éve
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler: bizonytalan politikai Ă©vet zĂĄrunk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Barcsay Ákos-díjat alapítottak Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JövĂ”ben pĂĄrhuzamosan kell a jelenlegi Ă©s az Ășj eurĂłpai programokat menedzselni
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Egy hĂłnap BrĂŒsszelben, egy hĂłnap telis-tele Ă©lmĂ©nyekkel
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
Európai Parlament: a széles låtószög
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
ÉrtĂ©kes tapasztalat a gyakornoksĂĄg
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
Az Európai Néppårt tåmogatja Moldova európai törekvéséit
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az INTA tĂĄmogatja a moldovai borimport liberalizĂĄlĂĄsĂĄt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Mit hoz Romånia szåmåra ez a kézfogås?
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
TĂĄmogatni kell a fiatal vĂĄllalkozĂłkat
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ErÔs közösségi akarat élteti a szórvånyban lévÔ dicsÔi magyarsågot
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A Magyar SzĂłrvĂĄny Napja Vajdahunyadon
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
140 éves a dicsÔszentmårtoni magyar oktatås
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EgymĂĄsra vagyunk utalva, kötelessĂ©gĂŒnk egymĂĄst erĂ”sĂ­teni
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A szĂłrvĂĄnyközössĂ©gek tĂĄmogatĂĄsa Ă©s megerĂ”sĂ­tĂ©se közössĂ©gĂŒnk jövĂ”jĂ©nek alapvetĂ” ĂŒgye
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Magyar Szórvåny Napja Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az EurĂłpai UniĂł jövĂ”je a fiatalokon is mĂșlik
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az európai jobbközép pårtok egysége Wilfried Martens politikai öröksége
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
SzĂłrvĂĄny NapjĂĄra kĂ©szĂŒlve: a szĂłrvĂĄny, a SzĂ©kelyföld Ă©s a Partium egyĂŒtt tudja elĂ©rni cĂ©ljait
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A környezettudatos fogyasztók is alakítjåk az EU energiapolitikåjåt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az eurĂłpai kisebbsĂ©gvĂ©delemrĂ”l beszĂ©lgettek eurĂłpai kisebbsĂ©gi ĂșjsĂĄgĂ­rĂłk Ă©s EP-kĂ©pviselĂ”k
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A negatív költségvetés-kiegészítés a következÔ két év beruhåzåsait veszélyezteti
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Tízéves a vajdahunyadi magyar rådióadås
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
2014 a KözössĂ©gĂ©pĂ­tĂ©s Éve Hunyad megyĂ©ben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az RMDSZ EP-képviselÔinek közleménye az 1956-os magyar forradalom évfordulójån
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EP képviselÔk folytatnåk
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KoszovĂł Ă©vi 20.000 hl bort exportĂĄlhat vĂĄmmentesen az EU-ba
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az ifjĂșsĂĄg segĂ­tsĂ©gĂ©re is szĂŒksĂ©g van az elĂ”ttĂŒnk ĂĄllĂł kihĂ­vĂĄsok sorĂĄn
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A BĂĄnsĂĄgban kölcsönösen tisztelik egymĂĄs kultĂșrĂĄjĂĄt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
KözösségépítÔ Szeben Megyei Magyar Napok
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ErĂ”s jelenlĂ©t kell BrĂŒsszelben az erdĂ©lyi magyar Ă©rdekek Ă©rvĂ©nyesĂ­tĂ©sĂ©hez
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EgĂ©sz KĂĄrpĂĄt-medencĂ©ben kĂ©szĂŒlnek a Magyar SzĂłrvĂĄny NapjĂĄra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Otthonom a templom
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KivĂĄlĂł europĂ©ertĂ”l bĂșcsĂșzunk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A kisebbségi kérdésben merev és érzéketlen az Európai Bizottsåg
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EgysĂ©ges ĂĄllĂĄspont hoz sikert az EU-KĂ­na közötti kĂ©toldalĂș tĂĄrgyalĂĄsokon
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
HĂșszĂ©ves szĂŒletĂ©snapjĂĄt ĂŒnnepelte a dĂ©vai Szent Ferenc AlapĂ­tvĂĄny
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Idén Nagyenyeden lesznek a Magyar Szórvåny Napja erdélyi, központi rendezvényei
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÚjraĂ©pĂ­teni a tagĂĄllamok közötti bizalmat
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Életet kell vinni a mĂ»emlĂ©k-Ă©pĂŒletekbe
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
UniĂłs cĂ©l az ĂșjraiparosĂ­tĂĄs
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Fenntartani az európai kisebbségi szolidaritåst
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Le kell törnĂŒnk a kisebbsĂ©gi kĂ©rdĂ©ssel kapcsolatos EU-s ellenĂĄllĂĄst
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU az emberiség egyik legnagyobb békeprojektje
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyula: csatĂĄt vesztettĂŒnk, de hĂĄborĂșt nem
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Dél-Erdély legerÔsebb magyarsåg-båstyåja a dévai magyar iskola
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A KKV-Ă©knak nincs szĂŒksĂ©gĂŒk Ășjabb adĂłteherre
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Tåmogatjuk a nÔk közéleti szerepvållalåsåt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Anyanyelven a legjobb tanulni – nyelvi sokszĂ­nĂ»sĂ©grĂ”l szĂłlĂł jelentĂ©st fogadott el az EP
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az RMDSZ javaslatokat fogalmazott meg az EurĂłpai NĂ©ppĂĄrt vĂĄlasztĂĄsi programjĂĄhoz
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
UniĂłs kisebbsĂ©gvĂ©delmi keret elfogadĂĄsĂĄra van szĂŒksĂ©g
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
ÁllamalapĂ­tĂł Szent IstvĂĄn ĂŒnnepe Vajdahunyadon
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Simonyifalvi Napok
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A nyomtatott magyar szĂł pĂłtolhatatlan a szĂłrvĂĄnyban
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Új EurĂłpĂĄt most - könyvbemutatĂł MarosvĂĄsĂĄrhelyen
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler Gyula Maros megyei önkormånyzati tisztségviselÔkkel talålkozott
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Új Európát most
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
RomĂĄnia ĂșjraiparosĂ­tĂĄsa inkĂĄbb mĂșlik rajtunk, mint BrĂŒsszelen
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Új EurĂłpa – egy mĂĄsfajta EurĂłpa – tevĂ©kenysĂ©gi beszĂĄmolĂł
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
HelytĂĄllĂĄs ErdĂ©ly legdĂ©libb csĂŒcskĂ©ben – szĂĄzĂ©ves a lupĂ©nyi reformĂĄtus egyhĂĄzközsĂ©g
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
EgyesĂŒlĂ” EurĂłpĂĄt ĂĄlmodĂłk
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KKV-ék európai tåmogatåsa: sok beszéd, kevés tett
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
KedvezÔ kilåtåsok, de feltételhez kötve
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Az RMDSZ elégedetlen a Romånia és EU közötti Partnerségi egyezményrÔl folytatott közvitåval
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Az EU többĂ©ves pĂ©nzĂŒgyi kerete kedvezĂ” RomĂĄnia szĂĄmĂĄra
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megye Ă©pĂ­tett öröksĂ©gĂ©vel ismerkedett meg a temesvĂĄri Heti Új SzĂł barĂĄti köre
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
EGYÜTTGONDOLKODÁS
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Winkler: az EU-nak megvan az ereje, hogy folytassa a nyugat-balkĂĄni csatlakozĂĄsi folyamatot
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A jövÔ Európåjånak felépítése közös feladatunk
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Új EurĂłpĂĄt most - Konferencia EurĂłpa jövĂ”jĂ©rĂ”l KolozsvĂĄron
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ErÔs partnerség az erdélyi magyar fiatalokért, az eredményes érdekképviseletért
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler: Legyen a FUEN az EP hivatalos konzultatĂ­v testĂŒlete
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ErÔs RMDSZ-es képviselet a holnap kezdÔdÔ FUEN-kongresszuson
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A moldovai szabadkereskedelmi megållapodås fontos lépés Európa fele
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A mi öröksĂ©gĂŒnk
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Célegyenesben a kisebbségvédelmi polgåri kezdeményezés
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Európai biztosokkal tårgyaltak az RMDSZ képviselÔi és szenåtorai
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
MegkezdÔdtek a Hunyad Megyei Magyar Napok
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Ünnepel a Hunyad megyei magyarság
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
BrĂŒsszelben a VĂĄrmegyehĂĄz Ă”rei
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Az RMDSZ 11. Kongresszusa
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Felszólalås a többnyelvûség tiszteletben tartåsa mellett
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
EurĂłpa nem jĂĄrhat be kĂŒlön utat, csak azt, amit az emberek tĂĄmogatnak
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Kapcsolat az energetikai egyĂŒttmĂ»ködĂ©shez
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
KiszĂĄmĂ­thatĂłsĂĄgra Ă©s az adĂłzĂĄsi rendszer egyszerĂ»sĂ­tĂ©sĂ©re van szĂŒksĂ©g
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
IdĂ©n elĂ”ször egĂ©sz KĂĄrpĂĄt-medencĂ©ben megĂŒnneplik a Magyar SzĂłrvĂĄny NapjĂĄt
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A polgĂĄroknak kell megmondani, milyen EurĂłpĂĄt akarnak
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Sikeres szĂ©kelyföldi jelenlĂ©t BrĂŒsszelben – NyĂ­lt napok a RĂ©giĂłk BizottsĂĄgĂĄnĂĄl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A szĂłrvĂĄnyban is vannak aktĂ­v diĂĄkszervezetek
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Gyakornoki Erasmus Program elindĂ­tĂĄsĂĄt javasolja Winkler Gyula
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A fiatalok tudjĂĄk megvĂĄltoztatni az EurĂłpai UniĂłt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ÜlĂ©sezett a GazdasĂĄgi TanĂĄcs
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Minden magyar gyermek szåmít Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
RomĂĄniĂĄban is szĂŒksĂ©g van az EurĂłpai IfjĂșsĂĄgi GaranciĂĄra
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Zavaros a hazai adĂłpolitika
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Célkeresztben a fenntartható gazdasågi fejlÔdés
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
EgyĂŒttmĂ»ködĂ©sre kell Ă©pĂ­teni az eurĂłpai pĂĄlyĂĄzatokat
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
BrĂŒsszelben koncertezett a Huniadi Cantores
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
SzabadsĂĄg Ă©s mĂ»vĂ©szet hatĂĄrok nĂ©lkĂŒl
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az erdĂ©lyi magyarok szabadsĂĄga csak a szĂŒlĂ”földön teljesedhet ki
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Elzåsz és Erdély kapcsolódåsi pontjai
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Mårcius idusa Hunyad megyében
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
JövĂ”kĂ©pĂŒnk DĂ©l-ErdĂ©lyben: a szĂŒlĂ”földön valĂł gyarapodĂĄs
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A Hunyad megyei magyarok érdekeit is képviselik a parlamentben
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A gyakornoksåggal egy baj van: hamar véget ér
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
"Nem kĂ­vĂĄnatosak a bukaresti Schengen-nyilatkozatok"
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Francia diåkok az Energia Völgye petrozsényi projekt elÔkészítésében
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Hunyad megyében is Mikó Imre kisebbségvédelmi szolgålat
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Romånia nem lehet nyertes egy megszorítåsokkal mûködÔ Európåban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Erdély érdekei miatt nem szavazta meg az RMDSZ az idei költségvetést
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
TörtĂ©nelmi ismeretek nĂ©lkĂŒl nem lehet megĂ©rteni az EurĂłpai UniĂłt
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Az EU pĂ©nzĂŒgyi kerete körĂŒli okkult kompromisszumok nem vezetnek megoldĂĄshoz
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Winkler szerint valĂłsĂĄghĂ» a brĂŒsszeli jelentĂ©s
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Roma kĂ©rdĂ©sben hosszĂș tĂĄvĂș eurĂłpai stratĂ©gia szĂŒksĂ©ges
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
SzakĂ©rtĂ”i megbeszĂ©lĂ©s BrĂŒsszelben a kisebbsĂ©gi polgĂĄri kezdemĂ©nyezĂ©srĂ”l
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
ÁllampolgĂĄri kezdemĂ©nyezĂ©s: hosszĂș tĂĄvĂș Ă©pĂ­tkezĂ©s
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
A fiataloknak is rĂ©szt kell venniĂŒk az EU jövĂ”jĂ©nek kialakĂ­tĂĄsĂĄban
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
A makrogazdasågi mutatók nem helyettesíthetik az európai értékeket
AKTUÁLIS / EURÓPAI PARLAMENTI TEVÉKENYSÉG
Ünnep
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Európai jövÔre és a magyar közösség erÔs képviseletére szavazott Winkler Gyula
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Jårt utat jåratlanért el ne hagyj!
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Hetet-havat összehordtak a kampånyban a gazdasågi kérdésekrÔl
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
A mezĂ”gazdasĂĄg, az infrastruktĂșra Ă©s az energetikai szektor lesz a gazdasĂĄgi növekedĂ©s motorja
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
Új fejlesztĂ©si rĂ©giĂłk szĂŒksĂ©gesek az uniĂłs alapok hatĂ©kony felhasznĂĄlĂĄsĂĄhoz
AKTUÁLIS / POLITIKAI TEVÉKENYSÉG
„Ámulva nĂ©ztem az ĂłriĂĄsi Ă©pĂŒletet az ernyĂ”m alĂłl...
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
Hol ĂĄllunk Ă©s hol ĂĄllhatnĂĄnk (RMDSZ-es politikusok a gazdasĂĄgrĂłl)
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
A kultĂșrĂĄt nem lehet haszonban mĂ©rni
AKTUÁLIS / EURÓPAI UTINAPLÓ
Kåros központosítås - Uniós pénzlehívåsi kudarc
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
FolytatĂłdik Winkler Gyula Ă©s a MIÉRT gyakornoki programja
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Nyílt levél a Hunyad megyei magyar közösség tagjaihoz
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
VÁLASZÚT ELÕTT - ÖsszeomlĂĄs, vagy jöjjön a föderĂĄlis EurĂłpa?
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
Európai értékek, erdélyi érdekek
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Átszervezést hirdet az RMDSZ
AKTUÁLIS / SAJTÓJELENLÉT
ÁllampolgĂĄri kezdemĂ©nyezĂ©s: hosszĂș tĂĄvĂș Ă©pĂ­tkezĂ©s
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Nyílt levél a Hunyad megyei magyar közösség tagjaihoz
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Európai értékek, erdélyi érdekek
AKTUÁLIS / MÁSKÉNT
Az EurĂłpai UniĂł vĂĄlsĂĄgokban alakul
BESZÁMOLÓ
InstabilitĂĄs Ă©s szerkezeti vĂĄlsĂĄg EurĂłpĂĄban
BESZÁMOLÓ
EurĂłpai eszközök az Ă©rdekkĂ©pviseletre Ă©s a közössĂ©gĂ©pĂ­tĂ©sre – TevĂ©kenysĂ©gem az EurĂłpai Parlamentben Ă©s itthon, ErdĂ©lyben 2009 Ă©s 2014 között
BESZÁMOLÓ
Új EurĂłpa - egy mĂĄsfajta EurĂłpa - TevĂ©kenysĂ©gem az EurĂłpai Parlamentben Ă©s otthon, ErdĂ©lyben 2012. szeptember – 2013. jĂșlius között
BESZÁMOLÓ
ErdĂ©lyi Ă©rdekek EurĂłpĂĄban - TevĂ©kenysĂ©gem az EurĂłpai Parlamentben 2011. szeptember – 2012. jĂșlius között
BESZÁMOLÓ
SzolidaritĂĄs Ă©s közössĂ©gĂ©pĂ­tĂ©s - TevĂ©kenysĂ©gem az EurĂłpai Parlamentben 2010. szeptember – 2011. jĂșlius között
BESZÁMOLÓ
Egy év a vålsågkezelés jegyében - európai parlamenti tevékenységem a 2009-2010 közötti idÔszakban
BESZÁMOLÓ
Európai helyzetjelentés a SICFeszten - Adrian Dascal fotói
MEDIATÁR / FOTÓ
Európa-nap a vajdahunyadi régészeti tåborban
MEDIATÁR / FOTÓ
Egyenes beszĂ©dre van szĂŒksĂ©g
MEDIATÁR / FOTÓ
TalĂĄlkozĂł a nagyenyedi elsĂ” szavazĂłkkal
MEDIATÁR / FOTÓ
16 Ă©ves a Hunyad Megyei HĂ­rmondĂł
MEDIATÁR / FOTÓ
Ünnepelt a Hunyad megyei magyarság
MEDIATÁR / FOTÓ
FÔszerepben a testvérkapcsolatok
MEDIATÁR / FOTÓ
MegkezdÔdtek a 7. Hunyad Megyei Magyar Napok
MEDIATÁR / FOTÓ
MegerÔsített képviselettel helytållni a våltozåsok elÔtt
MEDIATÁR / FOTÓ
SzĂłrvĂĄnyban ma is Ă©rvĂ©nyes ĂŒzenet: legyen egyetĂ©rtĂ©s, bĂ©ke, szabadsĂĄg!
MEDIATÁR / FOTÓ
ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei Kalotaszegen
MEDIATÁR / FOTÓ
Winkler: Uniós ellenszélben is folytatni kell a kisebbségi politizålåst
MEDIATÁR / FOTÓ
Az igazi vĂĄltozĂĄs Ă©rdekĂ©ben az ifjĂșsĂĄgnak vĂĄllalni kell a politikai cselekvĂ©st
MEDIATÁR / FOTÓ
BrĂŒsszelben ĂŒlĂ©sezett az EurĂłpai NĂ©ppĂĄrt politikai közgyĂ»lĂ©se
MEDIATÁR / FOTÓ
A közös cĂ©lkitĂ»zĂ©seket csak egyĂŒttes erĂ”feszĂ­tĂ©ssel lehet elĂ©rni
MEDIATÁR / FOTÓ
SapientiĂĄs diĂĄkok az EurĂłpai Parlamentben
MEDIATÁR / FOTÓ
KitartĂłan tevĂ©kenykednek az ÖröksĂ©gĂŒnk Ă”rei
MEDIATÁR / FOTÓ
Meg kell vĂ©deni a szabadsĂĄgot - Az Ășj kezdet mĂĄrciusa
MEDIATÁR / FOTÓ
Ünnepi ĂŒlĂ©st tartott az MKT
MEDIATÁR / FOTÓ
Nemzeti ĂŒnnep KalotaszentkirĂĄly-ZentelkĂ©n
MEDIATÁR / FOTÓ
25 Ă©ves az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
MEDIATÁR / FOTÓ
Az erÔs Európåban bízhatnak fiataljaink
MEDIATÁR / FOTÓ
Az összetartozĂĄs a legfontosabb kincsĂŒnk
MEDIATÁR / FOTÓ
Az aradi vĂ©rtanĂșkra emlĂ©keznek Hunyad megyĂ©ben
MEDIATÁR / FOTÓ
A soknyelvûség minden helyzetben elÔnyt jelent - Fotó: Pleiner Lórånd
MEDIATÁR / FOTÓ
Közös felelÔsség az emlékezés
MEDIATÁR / FOTÓ
A MIÉRT-tel közösen folytatja gyakornoki programjĂĄt Winkler Gyula – fotĂł: Bethlendi TamĂĄs
MEDIATÁR / FOTÓ
ÚjraĂ©rtĂ©kelĂ”dik az innovĂĄciĂł, a kutatĂĄs szerepe – a mĂ»szaki kĂ©pzĂ©s elĂ”tĂ©rbe kerĂŒl – FotĂł: Bethlendi TamĂĄs
MEDIATÁR / FOTÓ
KözössĂ©gĂ©pĂ­tĂ”kre mindig szĂŒksĂ©g lesz – ĂĄtadtĂĄk a Barcsay Ákos-dĂ­jakat – FotĂł: Bethlendi TamĂĄs
MEDIATÁR / FOTÓ
Több tåmogatås jut a Kårpåt-medencei agråriumnak
MEDIATÁR / FOTÓ
A fiatalok munkahelyteremtését célzó intézkedések tåmogatåsa
MEDIATÁR / FOTÓ
TisztĂșjĂ­tĂĄs Hunyad megyĂ©ben
MEDIATÁR / FOTÓ
Az EU versenypolitikåja gazdasågösztönzÔ eszközöket is biztosít
MEDIATÁR / FOTÓ
KözössĂ©gi faĂŒltetĂ©s Hunyad megyĂ©ben
MEDIATÁR / FOTÓ
Hozzuk haza Erdélybe Európåt - fotó: Bíró Istvån
MEDIATÁR / FOTÓ
2014 Ășj kezdet az EurĂłpai UniĂłban
MEDIATÁR / FOTÓ
Európa jövÔje a mi jövÔnk is!
MEDIATÁR / FOTÓ
Az RMDSZ összegyĂ»jtötte az EP vĂĄlasztĂĄsokon valĂł indulĂĄshoz szĂŒksĂ©ges kĂ©tszĂĄzezer alĂĄĂ­rĂĄst
MEDIATÁR / FOTÓ
Megalakult a Lupényi NÔk Szervezete
MEDIATÁR / FOTÓ
BrĂŒsszelben is Ă©pĂ­tkezik az RMDSZ NĂ”szervezete
MEDIATÁR / FOTÓ
SzĂ©kelyfölddel közösen tudjuk megĂ”rizni kĂ©pviseletĂŒnk sĂșlyĂĄt
MEDIATÁR / FOTÓ
Udvarhelyszéki tåmogatås
MEDIATÁR / FOTÓ
Håromszéki tåmogatås a jelölteknek
MEDIATÁR / FOTÓ
VĂĄllalkozĂłk talĂĄlkoztak KĂ©zdivĂĄsĂĄrhelyen
MEDIATÁR / FOTÓ
Barcsay Ákos-díjat alapítottak Hunyad megyében
MEDIATÁR / FOTÓ
140 éves a dicsÔszentmårtoni magyar oktatås
MEDIATÁR / FOTÓ
Magyar SzĂłrvĂĄny Napja Nagyenyeden
MEDIATÁR / FOTÓ
KözösségépítÔ Szeben Megyei Magyar Napok
MEDIATÁR / FOTÓ
HĂșszĂ©ves szĂŒletĂ©snapjĂĄt ĂŒnnepelte a dĂ©vai Szent Ferenc AlapĂ­tvĂĄny
MEDIATÁR / FOTÓ
Idén Nagyenyeden lesznek a Magyar Szórvåny Napja erdélyi, központi rendezvényei
MEDIATÁR / FOTÓ
Életet kell vinni a mĂ»emlĂ©k-Ă©pĂŒletekbe
MEDIATÁR / FOTÓ
UniĂłs cĂ©l az ĂșjraiparosĂ­tĂĄs
MEDIATÁR / FOTÓ
Fenntartani az európai kisebbségi szolidaritåst
MEDIATÁR / FOTÓ
Dél-Erdély legerÔsebb magyarsåg-båstyåja a dévai magyar iskola
MEDIATÁR / FOTÓ
HelytĂĄllĂĄs ErdĂ©ly legdĂ©libb csĂŒcskĂ©ben – szĂĄzĂ©ves a lupĂ©nyi reformĂĄtus egyhĂĄzközsĂ©g
MEDIATÁR / FOTÓ
Hunyad megye Ă©pĂ­tett öröksĂ©gĂ©vel ismerkedett meg a temesvĂĄri Heti Új SzĂł barĂĄti köre
MEDIATÁR / FOTÓ
Új EurĂłpĂĄt most - Konferencia EurĂłpa jövĂ”jĂ©rĂ”l KolozsvĂĄron
MEDIATÁR / FOTÓ
ErÔs partnerség az erdélyi magyar fiatalokért, az eredményes érdekképviseletért
MEDIATÁR / FOTÓ
Célegyenesben a kisebbségvédelmi polgåri kezdeményezés
MEDIATÁR / FOTÓ
KiszĂĄmĂ­thatĂłsĂĄgra Ă©s az adĂłzĂĄsi rendszer egyszerĂ»sĂ­tĂ©sĂ©re van szĂŒksĂ©g
MEDIATÁR / FOTÓ
A polgĂĄroknak kell megmondani, milyen EurĂłpĂĄt akarnak
MEDIATÁR / FOTÓ
Håromszék 2020 - fórum Sepsiszentgyörgyön
MEDIATÁR / FOTÓ
BrĂŒsszelben koncertezett a Huniadi Cantores
MEDIATÁR / FOTÓ
SzabadsĂĄg Ă©s mĂ»vĂ©szet hatĂĄrok nĂ©lkĂŒl - tĂĄrlat BrĂŒsszelben
MEDIATÁR / FOTÓ
Mårcius 15-ei megemlékezések Hunyad megyében
MEDIATÁR / FOTÓ
Kamarakoncert - Adriana Winkler Ă©s Cristian Petrescu
MEDIATÁR / FOTÓ
Låtogató csoport - EU tåbor gyÔztes csapata
MEDIATÁR / FOTÓ
Talålkozó a Kovåszna és Hargita megyei közbirtokossågok és mezÔgazdasågi közintézmények vezetÔivel
MEDIATÁR / FOTÓ
Winkler Gyula az EU TĂĄborban
MEDIATÁR / FOTÓ
Strasbourgban tanulĂł diĂĄkokkal talĂĄlkozott Winkler Gyula
MEDIATÁR / FOTÓ
KolozsvĂĄr esĂ©lyes az EurĂłpa IfjĂșsĂĄgi FõvĂĄrosa cĂ­mre
MEDIATÁR / FOTÓ
Hunyad Megyei Magyar Napok
MEDIATÁR / FOTÓ
Megemlékezés Hunyadon
MEDIATÁR / FOTÓ
KissebbsĂ©gi rendezvĂ©nysorozat BrĂŒsszelben - FUEN
MEDIATÁR / FOTÓ
Csåky Pål és Winkler Gyula Pozsonyban (részlet)
MEDIATÁR / VIDEÓ
Fokozott készenlét - Az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
A kötelezÔ kvótån akadtak fenn - Az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
Juncker: Több Európåt és több uniót - Az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
Winkler: hibĂĄzik a kormĂĄny - Az ETV hĂ­re
MEDIATÁR / VIDEÓ
Kiegyeztek 20%-ban - Az ETV hĂ­re
MEDIATÁR / VIDEÓ
DominĂłeffektus fenyeget - az ETV hĂ­re
MEDIATÁR / VIDEÓ
Rendeznék a vålsågot - az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
SzoborfestésrÔl az EP-ben - az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
Winkler Gyula az INTA alelnöke - az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
RĂ©giĂłk EurĂłpĂĄja - Az ETV hĂ­re
MEDIATÁR / VIDEÓ
Újraalakult az Európai Parlament - Az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
Folytatjåk a kisebbségvédelmet - Az ETV híre
MEDIATÁR / VIDEÓ
Az erdĂ©lyi magyar közössĂ©g erĂ”s brĂŒsszeli kĂ©pviseletĂ©re szavazott Winkler Gyula
MEDIATÁR / VIDEÓ
Winkler Gyula az ETV TrendelÔ címû mûsoråban
MEDIATÁR / VIDEÓ
KözössĂ©gi faĂŒltetĂ©s Hunyad megyĂ©ben
MEDIATÁR / VIDEÓ
Winkler Gyula beszéde az udvarhelyi kampånyindítón
MEDIATÁR / VIDEÓ
ETV: Aktualizåltåk az Erdély 2020 fejlesztési tervet
MEDIATÁR / VIDEÓ
A szĂ©kelyhĂ­di ÉrTv adĂĄsĂĄban
MEDIATÁR / VIDEÓ
ETV: Az erdélyi EP képviselÔk mindennapjai a Metszetben
MEDIATÁR / VIDEÓ
140 éves a dicsÔszentmårtoni magyar oktatås
MEDIATÁR / VIDEÓ
11. Kongresszus - Winkler Gyula felszĂłlalĂĄsa 2.
MEDIATÁR / VIDEÓ
11. Kongresszus - Winkler Gyula felszĂłlalĂĄsa
MEDIATÁR / VIDEÓ
Hunyad megyei összefogĂĄs 2012. jĂșnius 10-Ă©n
MEDIATÁR / VIDEÓ
WINKLER GYULA : Adatbank Café: Erdély 2020 Fejlesztési Terv
MEDIATÁR / VIDEÓ
EuroparlTV: az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról, a kölcsönösség elvérÔl (EN)
MEDIATÁR / VIDEÓ
Erdély TV: Erdély 2020 Fejlesztési Terv Brassóban
MEDIATÁR / VIDEÓ
EuroparlTV: az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatokról (EN)
MEDIATÁR / VIDEÓ
Transilvania L!VE - az RMDSZ kormĂĄnyzati szerepvĂĄllalĂĄsa (RO)
MEDIATÁR / VIDEÓ
Erdélyi FigyelÔ: Erdély 2020 Fejlesztési TervrÔl és az EU regionålis fejlesztési politikåjåról
MEDIATÁR / VIDEÓ
Transilvania L!VE - AktuĂĄlis belpolitikai helyzet RomĂĄniĂĄban (RO)
MEDIATÁR / VIDEÓ
TVP: Despre ACTA (RO)
MEDIATÁR / VIDEÓ
Transilvania L!VE - Sinteza sĂŁptĂŁmĂąnii, Transilvania 2020 (RO)
MEDIATÁR / VIDEÓ
rss

TOVÁBBI HÍREK

 • › 2016-12-21
  BĂ©kĂ©s karĂĄcsonyi ĂŒnnepeket Ă©s boldog Ășj Ă©vet kĂ­vĂĄnok!
  › 2016-12-05
  A magyarorszĂĄgi önkormĂĄnyzatok tĂĄmogatjĂĄk az RMDSZ-t a december 11-ei vĂĄlasztĂĄsok alkalmĂĄval, mondta Winkler Gyula hĂ©tfƑn, DĂ©vĂĄn azt követƑen, hogy az RMDSZ Hunyad megyei szervezete fogadta a Vas megyei önkormĂĄnyzati kĂŒldöttsĂ©get, amelyet Marton Ferenc, a Vas Megyei KözgyƱlĂ©s alelnöke vezetett.
  › 2016-12-04
  LozsĂĄdon advent mĂĄsodik vasĂĄrnapjĂĄn ĂŒnnepi istentiszteleten Ă©s falutalĂĄlkozĂłn indĂ­tottĂĄk hivatalosan is ĂștjĂĄra a falurevitalizĂĄciĂłs programot, amelyet az RMDSZ Hunyad megyei szervezete Ă©s a reformĂĄtus egyhĂĄz közösen kezdemĂ©nyezett.

FOTÓGALÉRIA

Scroll